Dwujęzyczny Żłobek Bambinek
Nowa Iwiczna, ul. Krasickiego 7D
Dwujęzyczne Przedszkole Bambinek
Piaseczno, ul. Mleczarska 56
Tygodniowy program zajęć

Poniedziałek z muzyką i tańcem
Celem zajęć jest zabawa połączona z umuzykalnianiem dzieci, ćwiczeniem poczucia rytmu i  
gimnastyką ciała. Poprzez zabawy w takt muzyki stymulowane są zmysły równowagi, słuchu,  
dotyku i wzroku. Zabawa w grupie sprzyja również nawiązywaniu więzi i integracji społecznej  
dzieci. Podczas zabawy stosujemy między innymi metodę Ruchu Rozwijającego W. Shelbourne  
oraz proste ćwiczenia gimnastyki korekcyjnej zapobiegające wadom postawy i stóp.
Podczas zabaw wykorzystujemy:
1. Nagrania piosenek dla dzieci, również anglojęzyczne
2. Nagrania muzyki klasycznej i relaksacyjnej
3. Instrumenty muzyczne (oryginalne i wykonane własnoręcznie)
4. Proste przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych

Wtorek z przyrodą
Zajęcia i zabawy rozwijające u maluchów ciekawość otaczającego świata. Wyzwalają  
zainteresowanie dzieci bogactwem przyrody, jej kolorów, dźwięków i kształtów. Dzięki temu  
rozwija się u nich wrażliwość estetyczna, kształtuje wyobraźnia oraz rozwija miłość do przyrody.   
Zajęcia skłaniają do obserwacji otoczenia i aktywnego uczestniczenia w zachodzących w niej  
zmianach.  
Podczas zajęć wykorzystujemy:
1. Obserwacje otaczającej przyrody i zachodzących w niej zjawisk i zmian
2. Materiały przyrodnicze - dary natury, rośliny, kamyki, woda, lód itp.
3. Obrazki ze zwierzętami, roślinami, zjawiskami atmosferycznymi i krajobrazami
4. Zajęcia ogrodnicze w naszym ogródku
5. Nagrania dźwięków natury

Środa z kulturą
Zajęcia i zabawy rozwijające u maluchów zainteresowania książką, teatrem i sztuką. Stymulują  
wyobraźnię, wzbogacają słownictwo i rozbudzają zamiłowanie do literatury. Kształcą uwagę i  
pamięć i dostarczają wielu pozytywnych bodźców emocjonalnych.
Podczas zajęć wykorzystujemy:
1. Literaturę dziecięcą - czytanki, wiersze i opowiadania
2. Bajki terapeutyczne
3. Występy teatrów dziecięcych i własne inscenizacje
4. Zabawy z mimiką, głosem i gestem
5. Zabawy logopedyczne i wspierające rozwój aparatu mowy dziecka

Czwartek z nauką
Zajęcia i zabawy badawczo-odkrywcze rozwijające u dzieci zainteresowanie eksperymentowaniem  
i tworzeniem. Poszerzają zakres wiedzy ogólnej maluchów i motywują do działania i  
doświadczania. Zajęcia rozwijają logiczne myślenie, ćwiczą orientację przestrzenną, uczą  
podstawowych pojęć matematycznych.
Podczas zajęć wykorzystujemy:
1. Doświadczenia eksperymentalne dla maluchów
2. Układanki logiczne i zbiory przedmiotów
3. Wyliczanki
4. Klocki konstrukcyjne

Piątek z plastyką
Celem zajęć jest pobudzenie wyobraźni i kreatywności dziecka oraz ćwiczenie małych rączek. W  
pracy dzieci ważny jest sam proces tworzenia, a efekt końcowy jest sprawą drugorzędną. Zajęcia  
plastyczne dają również okazję do poznania kolorów, kształtów, zabawy fakturą i ćwiczenia zmysłu  
dotyku. Wspierają również rozwój kordynacji wzrokowo-ruchowej. Na zajęciach dzieci uczą się  
wielu ciekawych technik kreatywnych.
W trakcie zajęć wykorzystujemy:
1. Różnorodne techniki plastyczne
2. Masy plastyczne
3. Wydzieranki
4. Wyklejanki
5. Materiały - tkaniny, włóczki, dary natury, papier, karton, opakowania wtórne itp.

Ćwiczenia samoobsługowe
Podczas pobytu w Bambinku zachęcamy dzieci do wykonywania prostych czynności  
samoobsługowych. Już roczne maluchy zachęcamy korzystania z nocniczka, ubierania się, mycia  
rączek i zębów, posługiwania się łyżką itp. Ogromną rolę w nauce dziecka samoobsługi odgrywa  
obserwacja innych dzieci i naśladownictwo, dzięki czemu dzieci chętniej i łatwiej uczą się tych  
czynności.
Dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia codziennie pilnie próbują uczyć się:
• higieny osobistej - mycia i wycierania buzi i rączek, mycia ząbków
• sygnalizowania potrzeb fizjologicznych - korzystania z nocniczka, a później z toalety
• zakładania i zdejmowania ubranek i bucików
• spożywania posiłków - prawidłowego używania sztućców, picia napojów z kubka
Uczymy również dzieci utrzymywania ładu we własnym otoczeniu poprzez zabawy w sortowanie  
klocków, układanki, porządkowanie zabawek itp.
W żłobku Bambinek prowadzony jest autorski program zajęć opracowany specjalnie dla naszych maluszków.  
Dzięki temu wszystkie zajęcia dostosowane są do wieku i rozwoju naszych podopiecznych. Rodzice są na  
bieżąco informowani o tym, jak ich pociechy spędzają czas dzięki miesięcznym planom zajęć, które  
wywieszamy na tablicy żłobkowej.
Zajęcia rozwijające


Żłobek Bambinek - Nowa Iwiczna, ul. Krasickiego 7D
Przedszkole Bambinek - Piaseczno, ul. Mleczarska 56

Kopiowanie, rozpowszechnianie, przypisanie sobie autorstwa tekstów i zdjęć zamieszczonych na stronie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 115. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
przedszkoleżłobekinformacjegaleriakontakt